Drukuj

Dofinansowane projekty 2013/2014

Użytkownik. Opublikowano w Rodzice

Des plantes aromatiques a la cuisine francaise – Od roślin aromatycznych do kuchni francuskiej. Projekt dwujęzyczny polsko- francuski z wykorzystaniem szklarni dydaktycznej. Celem projektu jest promocja i popularyzacja języka francuskiego wśród młodzieży szkolnej, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie języka francuskiego poprzez „praktyczne” jego wykorzystanie w procesie nauki biologii. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Mrozowska.

Dni Frankofonii 2014 - Projekt dwujęzyczny.
Poznajemy francuskie wyspy- Korsykę Mont Saint-Michel, Île de Ré, Martynikę, Nową Kaledonię, Majottę, Polinezję Francuską oraz Walis i Futunę. Miasta Francji- Paryż w obiektywie polskiego gimnazjalisty. Impresjoniści francuscy i ich dzieła. Konkursy, prezentacje, wystawy prac. Celem projektu jest promocja i popularyzacja języka francuskiego wśród młodzieży szkolnej i w środowisku lokalnym. Koordynatorem projektu jest pani Sylwia Puciło

Warszawskie dzieci – 70 rocznica Powstania Warszawskiego.
Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy uczniów naszej szkoły na temat ważnych wydarzeń z historii ojczystej, kształtowanie postaw patriotycznych a przede wszystkim uczczenie przez społeczność gimnazjum 70 rocznicy Powstania Warszawskiego.
Uczniowie uczestniczyć będą w spotkaniach ze świadkami historii, zwiedzą miejsca związane z powstaniem i jego uczestnikami, zbiorą i opracują materiały źródłowe, przygotują scenariusz i spektakl słowno- muzyczny dotyczący powstania. Prezentacja septaklu zaplanowana jest na 12 lutego 2014 . Koordynatorem projektu jest pani Teresa Szaran .

Forum Angielskich Kół Teatralnych.
Projekt zaplanowany jest na 2 etapy: szkolny (luty 2014) oraz międzyszkolny (czerwiec 2014). Uczniowie przygotowują krótkie formy teatralne oraz filmiki w języku angielskim, które są oceniane w konkursie wewnątrzszkolnym, a następnie międzyszkolnym. Koordynatorem projektu jest pani Krystyna Szymkowska.

Szkolny Klub Europejski.
Działalność klubu związana jest z aktywnością europejską. W roku szkolnym 2013/2014 odbędą się spotkania z przedstawicielami ambasady Irlandii i przedstawicielami wolontariatu europejskiego, zaproponujemy szereg atrakcji związanych z Dniem Św. Patryka i rocznicą urodzin Patronki szkoły oraz 10 rocznicą wstąpienia Polski do UE, uczestniczyć będziemy w Paradzie Schumana. Koordynatorem Szkolnego Klubu Europejskiego jest pani Krystyna Szymkowska.

II Warszawski Festiwal Piosenki Francuskojęzycznej „Frankofonia 2014”.
Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci i młodzieży, zainteresowanie uczniów kulturą francuskojęzyczną, kształtowanie postaw otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury, tradycji i języka. Przesłuchania konkursowe zaplanowane są w piątek 11 kwietnia 2014, a Koncert Laureatów odbędzie się 10 maja 2014 w Amfiteatrze Bemowo. Koordynatorem projektu jest pan Wojciech Barański.

Szkoła z Klasą 2.0.
Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Rozwija w uczniach umiejętności odpowiedzialnego, bezpiecznego korzystania z Internetu, selekcji informacji oraz twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Koordynatorem projektu jest pani Karolina Widyńska.

Młodzi Amatorzy Kina.
Projekt dla uczniów zainteresowanych współczesnym kinem oraz tworzeniem własnych filmów krótkometrażowych i animowanych. Uczniowie będą poznawać gatunki filmowe oraz ich charakterystyczne cechy, dokonywać oceny oglądanego dzieła filmowego oraz motywować swoje stanowisko na jego temat, a także przygotowywać i realizować własny projekt filmowy. Powstaną reportaże, filmy animowane, etiudy konkursowe. Planowany jest udział w konkursach filmowych, min. Krótkiego Metrażu w języku francuskim oraz organizacja Szkolnego Festiwalu Filmowego. Koordynatorem projektu jest pani Karolina Widyńska.

Francuski kącik przedszkolaka - Bawcie się z nami – Jouez avec nous.
Projekt to forma współpracy naszego gimnazjum z przedszkolem nr 216. Pomysł powstał z myślą o dzieciach i dla dzieci, zarówno uczniów naszego gimnazjum jak i przedszkolaków. W projekcie wykorzystywana jest metoda LdL czyli uczenie się poprzez zabawę. To metoda prowadzenia lekcji, w której role nauczyciela przejmują uczniowie. Tego typu zajęcia będą doskonałą i nowatorską formą promocji naszego gimnazjum. Na koniec roku kalendarzowego zaplanowane jest miniprzedstawienie przygotowane przez przedszkolaków pod okiem naszych uczniów. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Mrozowska .

„Mądrej głowie dość dwie słowie".
Cykl działań zmierzających do podniesienia poziomu poprawności językowej uczniów zakończony imprezą ogólnoszkolną skierowaną do wszystkich uczniów. Przewidziany jest konkursy dla uczniów oraz impreza ogólnoszkolna w postaci happeningu połączonego z turniejem klas. Celem działań jest wzbogacenie wiedzy na temat kultury języka ojczystego, kształcenie poprawności wypowiedzi ustnych i pisemnych. Koordynatorem projektu jest pani Jolanta Mikusek .

Poezja K. I. Gałczyńskiego i J. Tuwima – slam poetycki.
Impreza ogólnoszkolna w postaci wieczoru poezji połączonego z konkursem recytatorskim. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów, kształcenie umiejętności odbioru różnych form literackich. Koordynatorem jest pani Jolanta Bobryk .

Klub Młodego Odkrywcy.
Eksperymenty chemiczno-fizyczne z wykorzystaniem ogólnodostępnych substancji min. suchego lodu, olej, ocet, soda, oczyszczona, benzyna itp. Podstawowym celem projektu jest umożliwienie uczniom odkrywanie świata poprzez obserwacje, doświadczenia i eksperymentowanie. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, stają się ciekawymi świata badaczami. Koordynatorem projektu jest pani Kamila Jagieło.

Wewnątrzszkolny konkurs matematyczny dla uczniów kl. I i II „Szkolny geniusz matematyczny”
Celem konkursu jest pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży gimnazjalnej. Koordynatorem projektu jest pani Ewa Wąsik.

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RADA RODZICÓW DOFINANSOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:
Wydawnictwo o Konstancji Markiewicz
Euroklub
Klub Młodego Odkrywcy
Klub Młodego Twórcy Filmu
Francuski Kącik Przedszkolaka
Szkoła z Klasą 2.0
Warszawski Festiwal Piosenki Francuskojęzycznej „Frankofonia'2013”
Forum Angielskich Kół Teatralnych
Dni Frankofonii 2013

TRWAŁE AKTYWA SZKOŁY SFINANSOWANE Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW:
Dystrybutor wody pitnej dla uczniów (2013)
Zestaw multimedialny - tablica multimedialna eBeam, projektor multimedialny, laptop Acer z
oprogramowaniem (2103)
Wymiana kserokopiarek (2012)
Zakup perkusji (2012)

Corocznie z funduszu Rady Rodziców dofinansowywane są nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz w sporcie, a także dla aktywnie uczestniczących w projektach nauczycieli. Rada Rodziców wspomaga działalność Samorządu Uczniowskiego. W 2013 r. „pomogliśmy” zakupić naszej młodzieży bluzy z logo gimnazjum.

bluzy