Drukuj

DLA NAUCZYCIELI

Użytkownik. Opublikowano w Doradztwo zawodowe

1. Program doradztwa zawodowego - pobierz

2. Przydatne linki 

  • Biuro Edukacji: 

           http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe

  • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: 

             http://crdz.wcies.edu.pl/

  • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

             http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej

           http://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/rok-szkoly-zawodowcow

  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie

           http://www.ckpwaw.pl/

  • Ochotnicze Hufce Pracy

           http://ohp.pl/

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 

           http://www.ppp20.pl