Drukuj

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2019/2020:

 

 31.10 (dyżur  świetlicy szkolnej)

23.12 (dyżur  świetlicy szkolnej)

27.12 (dyżur  świetlicy szkolnej)

30.12 (dyżur  świetlicy szkolnej)

31.12 (dyżur  świetlicy szkolnej)

02.01 (dyżur  świetlicy szkolnej)

03.01(dyżur  świetlicy szkolnej)

09.04 (dyżur  świetlicy szkolnej)

10.04 (dyżur  świetlicy szkolnej)

14.04 (dyżur  świetlicy szkolnej)

21, 22, 23.04.2020 r. (egzaminy ósmoklasisty - dyżur  świetlicy szkolnej)

12.06 (dyżur  świetlicy szkolnej)