• joomlaslide-rekrutacja147
  • joomlaslide-oddzialzerowy
  • joomlaslide-kangur
  • joomlaslide-be
  • joomlaslide-be
  • joomlaslide-be

Wielkanocna przerwa świąteczna: 18-23.04.2019 r.

Więcej

Dzień Ziemi - 25.04.

Więcej

Konkurs jednego wiersza - 29.04.

Więcej

Drukuj

Sympozjum Naukowe podsumowujące TEG 2017

Opublikowano w Aktualności

W dniu 24.11.2017 w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie odbyło się Sympozjum Naukowe podsumowujące Tydzień Edukacji Globalnej 2017 pod hasłem: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas”. Na wstępie głos zabrał Pan Dyrektor Wojciech Barański, który wskazał cele edukacji globalnej w dzisiejszym świecie, rozwijającym się dynamicznie i wielokierunkowo, gdzie szczególna rola przypada szkole, aby przygotować uczniów do stawiania czoła w przyszłym życiu wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Podkreślił też, że rolą edukacji jest uczyć, jak rozumieć istnienie zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Następnie Uczniowie - przedstawiciele klas zaangażowanych w edukację globalną przedstawili to, czego dowiedzieli się, i jak działali podczas TEG. Były to tematy związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030, takie jak: przeciwdziałanie ubóstwu i głodowi na świecie – pomoc dzieciom z Kenii, działalność misyjna w Afryce, wyrównywanie szans edukacyjnych, warunki pracy i sprawiedliwy handel, poznawanie życia ludzi w Tajlandii i Afryce oraz przełamywanie stereotypów, ochrona życia na Ziemi, ochrona powietrza i wód – wycieczka z panem Krzysztofem Błockim na Uniwersytet Warszawski - Wydział Chemii, gdzie uczniowie poznali wpływ masowej produkcji chemikaliów na środowisko przyrodnicze, a także tematy mówiące o wartościach: wolności, godności, równości, bezpieczeństwie, szacunku i miłości do przyrody. Podczas sympozjum gościliśmy naukowców z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Rozwojem Zrównoważonym Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Pan dr Witold Lenart wygłosił prelekcję na temat: Jak Polska może pomagać innym krajom w realizacji celów zrównoważonego rozwoju? Pani dr Anna Batorczak wyjaśniła uczniom: Czym naprawdę jest zrównoważony rozwój i jak go rozumieć na co dzień? Uczniowie – laureaci szkolnego konkursu plastycznego  zorganizowanego w ramach TEG pt. „Co możemy zrobić, aby uratować świat przed zniszczeniem” otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców z rąk Pana Dyrektora Wojciecha Barańskiego. Młodzież dziewięciu obecnych na sympozjum klas, była pełna skupienia, i poświęciła wielką uwagę  treściom, jakie mogli usłyszeć podczas wystąpień naukowców. Podczas Sympozjum Uczniowie mieli też okazję, by zaprezentować swoje talenty muzyczne i recytatorskie. Piosenkę pt. Pamiętajcie o ogrodach zaśpiewała Julia Ukielska, a na zakończenie z piosenką pt. „Mądry liść” wystąpiła Oliwia Czapska. Wiersze deklamowali uczennice klasy 4 A: Ewa Pietrak, Aleksandra Skinder i Aleksandra Strzelczyk. Można było obejrzeć również wystawę prac uczniów – plakatów przygotowanych na Tydzień Edukacji Globalnej związanych z tematyką przeprowadzonych zajęć. Sympozjum prowadzili Julia Gawrońska i Marcel Zawadziński. Organizatorem sympozjum była pani Irena Ząbek przy wsparciu Nauczycieli Zespołu Projektowego „Edukacji Globalnej” i innych osób za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny taki tydzień.