Drukuj

Duplikaty dokumentów

Użytkownik. Opublikowano w Dokumenty szkolne

PROCEDURY WYDAWANIA

DUPLIKATU LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ

DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Szkole Podstawowej nr 364

im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2005 r. z późniejszymi zmianami, § 11, ust. 2, § 19, ust 3 oraz Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie nr 2/2010/2011 z dnia 02 września 2010 r.

 

Opis procedur wydawania duplikatów legitymacji uczniowskiej i duplikatów świadectw szkolnych:

  1. w celu otrzymania duplikatu legitymacji uczniowskiej należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), klasa do której uczęszcza, powód wydania duplikatu legitymacji uczniowskiej; dołączyć opisane zdjęcie oraz kserokopię dowodu wpłaty,
  1. w celu otrzymania duplikatu świadectwa szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), klasa do której uczęszczał, rok szkolny ukończenia klasy / szkoły, powód wydania duplikatu świadectwa szkolnego; dołączyć kserokopię dowodu wpłaty;

 

Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji uczniowskiej i duplikatów świadectw szkolnych:

  1. 9,00 zł.   - za duplikat legitymacji uczniowskiej,
  2. 26,00 zł. - za duplikat świadectwa szkolnego;

 

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej i duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto szkoły:

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83

im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

22 1030 1508 0000 0005 5041 6085

 

Pliki do pobrania: