Drukuj

Rekrutacja

Użytkownik. Opublikowano w Szkoła

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH -  Spotkanie informacyjne odbędzie się 15 lutego o godz. 18.00.

Dodatkowe indywidualne dyżury rekrutacyjno-informacyjne odbędą się w dniach: 12, 19 i 26 lutego w sali 127 na I piętrze w godzinach 17.00-19.00. Serdecznie zapraszamy!

W dobie wzmożonych relacji międzykulturowych rzeczą konieczną stała się znajomość co najmniej dwóch języków obcych. W naszej szkole odpowiadamy na wymagania, jakie stawia nam rzeczywistość,

dlatego od 14 lat mamy w ofercie edukacyjnej oddziały dwujęzyczne, w których uczy się młodzież otwarta na nowe doświadczenia językowe.

Co roku tworzymy oddziały dwujęzyczne, czyli klasy, w których oprócz standardowej realizacji podstawy programowej w języku ojczystym, proponujemy naukę dwujęzyczną przedmiotów „niejęzykowych”.

Od przyszłego roku szkolnego (2019/20) planujemy nabór uczniów do dwóch klas dwujęzycznych – jednej „francuskiej” oraz jednej „angielskiej”. Dwujęzyczność będzie realizowana wg poniższego:

ü  nauka biologii i informatyki z elementami języka francuskiego. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych będą mieli w klasie VII i VIII po 5 godzin języka francuskiego,

     Poza językiem francuskim uczniowie klas dwujęzycznychbędą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podział oddziału klasowego na grupy nastąpi w przypadku, co najmniej 25 osób w klasie.

ü  nauka chemii, fizyki, plastyki i historii z elementami języka angielskiego. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych będą mieli w klasie VII i VIII po 5 godzin języka angielskiego,

     Poza językiem angielskim uczniowie klas dwujęzycznychbędą uczyli się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podział oddziału klasowego na grupy nastąpi w przypadku, co najmniej 25 osób w klasie.

Celem nauki w oddziałach dwujęzycznych jest uzyskanie biegłości językowej, która może być poświadczona certyfikatem językowym DELF (język francuski).

Oprócz certyfikatu biegłości językowej absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia klasy dwujęzycznej, które umożliwi im kontynuowanie nauki języka francuskiego lub języka angielskiego w klasach dwujęzycznych w renomowanych liceach warszawskich.

Aby dostać się do VII klas dwujęzycznych (francuskiej i angielskiej) należy pamiętać o rejestracji  w naborze elektronicznym (na TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH). Test predyspozycji językowych odbędzie się 6 czerwca o godz. 9:00.

a) Harmonogram dla kandydata na rok szkolny 2019/2020 (pobierz)

b) Zasady naboru na rok szkolny 2019/2020 (pobierz)

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS IV oraz VII - Spotkanie informacyjne odbędzie się 15 lutego o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!

 

a) Uchwała Nr 25/2019 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 8 stycznia 2019 r. (pobierz)
b) Uzasadnienie do Uchwały (pobierz)
c) Załącznik nr 1 do uchwały - Procedura składania wniosków (pobierz)
d) Załącznik nr 2 do uchwały - Harmonogram przyjęć uczniów (pobierz)
e) Załącznik nr 3 do uchwały - Wniosek i oświadczenie dla Rodziców (pobierz)
 


 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH - Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 stycznia o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!

a) Harmonogram przyjęć uczniów (pobierz)

b) Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych (pobierz)

c) Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych (pobierz)


 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH - Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 stycznia o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!

a) Harmonogram rekrutacji (pobierz)

b) Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (pobierz)

c) Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (pobierz)

 

 Karta Ucznia ZTM

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany wyłącznie dla naszej placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a9863c64

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji rodzicom/opiekunom prawnym dzieci, celem złożenia bezpośrednio przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.

„Instrukcja" do elektronicznego składania wniosków pobierz

Prosimy, aby wnioski były złożone elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.