Drukuj

Rodzice

Użytkownik. Opublikowano w Rodzice

Szanowni Rodzice,

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Rodzicom za wpłaty na fundusz Rady Rodziców.       

Jak co roku, nauczyciele naszej szkoły mieli wiele pomysłów, jak uatrakcyjnić naszym dzieciom zajęcia pozalekcyjne.

Dzięki Państwa życzliwości dofinansowaliśmy m.in.:

  • Klub Młodego Odkrywcy – zajęcia, na których uczniowie wykonywali doświadczenia chemiczne i fizyczne oraz projekty badawcze,
  • projekt „Bawcie się z nami” realizowany przez uczniów, którzy pod okiem nauczycieli prowadzili zajęcia z przedszkolakami w formie gier i zabaw językowych,
  • projekt „Biologia dwujęzycznie – okiem przyrodnika” – nasi uczniowie siali i pielęgnowali rośliny w szklarniach na terenie przyszkolnym, prowadzili obserwacje, uczyli się planowania, zapisywania obserwacji oraz wyciągania wniosków,
  • Forum Angielskich Kół Teatralnych – uczniowie rozwijali umiejętności z zakresu języka angielskiego, urzeczywistniali pasje aktorskie, reżyserskie i operatorskie,
  • Euroklub - członkowie klubu organizowali imprezy z przedstawicielami ambasad, ministerstw i fundacji, brali udział w warsztatach prowadzonych w języku obcym, lekcjach europejskich w Centrum Debaty Publicznej MSZ i Paradzie Schumana,
  • Młodzi Amatorzy Kina – klubowicze zainteresowani współczesnym kinem tworzyli własne krótkometrażowe i animowane filmiki, poznawali gatunki filmowe, dokonywali oceny filmów, realizowali własne projekty filmowe,
  • Szkoła z Klasą 2.0 i inne projekty multimedialne – dzieci uczyły się umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W związku z tak bogatą ofertą zajęć, powierzone nam fundusze przeznaczaliśmy na zakup różnego rodzaju artykułów od rozpuszczalników chemicznych, poprzez ziemię, nasiona, rośliny etc.

Byliśmy fundatorami licznych nagród - pucharów, bonów Empik, nagród książkowych, słodyczy dla uczniów, którzy:

- reprezentowali naszą szkołę w różnego rodzaju imprezach sportowych, teatralnych oraz muzycznych,

- przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

- aktywnie uczestniczyli w projektach szkolnych,

- mieli wysokie średnie oraz

- pomagali przy organizacji imprez szkolnych.

Ponadto naszym nauczycielom od wychowania fizycznego zakupiliśmy niedrogi, ale bardzo przydatny w codziennej pracy komputer oraz drukarkę.

Wespół z innymi, byliśmy sponsorami nagród na Warszawskim Festiwalu Piosenki Francuskojęzycznej FRANKOFONIA, którego nasza szkoła jest organizatorem. Partycypowaliśmy również w kosztach aranżacji naszego szkolnego patio i zakupu nowych szafek udostępnionych w tym roku naszym dzieciom.

Pokryliśmy koszt pamiątkowych zdjęć Pierwszoklasistów z Dnia Ślubowania oraz koszt szkolnej dyskoteki.

Dzięki Państwa wsparciu, w naszej szkole narodziło się i jest z powodzeniem realizowanych sporo ciekawych inicjatyw.

Zachęcamy Państwa do wpłat na fundusz Rady Rodziców, tak aby w roku szkolnym 2018/2019 umożliwić Naszym Dzieciom rozwijanie pasji i zainteresowań.

Za każdą wpłatę serdecznie Państwu dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,

Prezydium Rady Rodziców